ჩვენი მისია

მიწა

  • ეს ცნება მრავალ მნიშვნელობას ატარებს და თითოეულში სრულყოფილია.

  • როცა ვამბობთ მიწას, შესაძლებელია ვგულისხმობდეთ დედამიწის წყლისგან თავისუფალ ზედაპირს..

  • ვსაუბრობდეთ მიწაზე, როგორც სამეურნეო ინსტრუმენტზე _ ყველა სახის ბუნებრივი კომპონენტის კრეატიულ და უნიკალურ ნაკრებზე...

  • მიწას განვიხილავდეთ უძრავ ქონებად, შესაბამისი საბაზრო ღირებულებით, გამოხატულს ფულად ნიშნებში...

ჩვენთვის კი

მიწა არის იდეა

კომპანია არ გამორიცხავს ზემოთჩამოთვლილ არც ერთ კონტენტს, მაგრამ ლაიტმოტივად მიიჩნევს მიწასთან თანამშრომლობას და თანაცხოვრებას. მიღებული სარგებლის საპასუხოდ ის დაჯილდოვდება დაცული ეკოლოგიით და იმ იერსახით, რომელსაც იძენს მიწა, სადაც გავრცელდა იდეა.

.